Korunní 880/101, Praha 3 +420 728 562 404
title image

Informace

V roce 2020/1 získala firma Institut módní tvorby s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Specializovaných voucherů / Pražský voucher na kreativní služby (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).

Podpora byla mířena na účast firmy Institut módní tvorby s.r.o. na projekt Public Relations  pro Institut módní tvorby v Praze za účelem informování sestavenými články s cílem vysvětlit pozitivní aspekty projektu – Institutu módní tvorby. Výsledkem prací a tedy očekávaným výstupem bude řada tiskových zpráv a následně PR článků, které budou zveřejněny jak v tištěných, tak online médiích. Veškeré výstupy budou snadno zpětně dohledatelné. 1x měsíčně bude probíhat tzv. reporting vyšlých monitorovaných článků a současně s tím analýza aktivit v uplynulém měsíci. Projekt Public relations pro Institut módní tvorby je spolufinancován Evropskou unií.

Odkaz zde: Home – Pražský voucher Pražský voucher (prazskyvoucher.cz)